Werk in uitvoering

Marjan Agerbeek is druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe bladformules en online communicatieconcepten voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast maakt zij het seniorenmagazine Na!School van de AOb en doet de eindredactie en coördinatie van het magazine van CNV Vakmensen. Verder is zij jurylid van de Loep, de Nederlands-Vlaamse prijs voor Onderzoeksjournalistiek van de VVOJ.

Pensioenmagazine P’oen

p-oen-magazine-nr-1-2016_coverDe vakbond CMHF, een samenwerkingsverband van tientallen vakverenigingen, wilde de leden van de aangesloten organisaties goed informeren over een ingewikkeld, belangrijk en actueel onderwerp: de pensioenstelseldiscussie. Bindkracht 12, ervaren in financiële onderwerpen, ontwikkelde een concept voor een special en zorgde vervolgens voor de productie van het online magazine. Financieel journalisten, fotografen en vormgevers uit het netwerk van Bindkracht 12 leverden de bouwstenen aan, Marjan Agerbeek coördineerde en deed de eindredactie. Het resultaat: Gratis P’oen van de CMHF, het vrolijkste pensioenmagazine van Nederland. Het magazine is online beschikbaar gesteld aan de ca. 50.000 leden, maar een deel van de aangesloten vakverenigingen heeft het blad ook gedrukt naar de leden gestuurd.

Seniorenmagazine Na!Schoolcover-naschool-001

Een magazine dat oudere en gepensioneerde leden aan de AOb bindt, niet suffig is en inhoudelijk bij de AOb past. Hoe maken we dat? was de vraag aan Bindkracht 12. De zoektocht begon met een behoefteonderzoek onder de leden en mondde uit in een bladformule gericht op maatschappelijk actieve ouderen die tijd hebben voor verdieping. Na!School is vrolijk en positief van toonzetting, met persoonlijke verhalen van leden, achtergrondartikelen over het pensioenstelsel en serviceverhalen over vrijwilligerswerk en financiële kwesties. Met als kers op de taart het Dossier, over een verrassend cultureel onderwerp.

Vakmensen magazine

Cover Vakmensen nr. 1CNV Vakmensen en CNV Dienstenbond fuseerden per 1 januari 2016, en dus moest er een nieuw ledenmagazine komen. Na een brainstorm met de redactie bedacht Bindkracht 12 samen met de vormgevers van Fier media Vakmensen, een magazine waarin leden op een persoonlijke manier worden geattendeerd op ontwikkelingen in hun vak, de dienstverlening van CNV Vakmensen en standpunten en activiteiten van de bond. Na het eerste nummer is Bindkracht 12 voor de coördinatie en en eindredactie verbonden gebleven aan het magazine.

Vakmensen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ca. 160.000 exemplaren.

 

Opiniestukken schrijven voor non-profitorganisatieslogotias-large

Zichtbaar zijn in het publieke debat en je expertise tonen, zijn belangrijke instrumenten voor non-profitorganisaties om relaties te binden. Opinieartikelen zijn daarvoor een uitstekend instrument, of dat nu in de vorm van blogs is of van opinieartikelen in landelijke kranten. Maar hoe schrijf je een goed opiniestuk en hoe zorg je dat je stuk wordt gepubliceerd? Marjan Agerbeek verzorgt daarover sinds november 2015 regelmatig gastcolleges aan de TIAS-opleidingen Master of Management in Education en Master of Public and Non-Profit Management.

Snelgids voor beginnende leraren

Cover AOB snelgids starters

Een printuitgave voor jongeren? Dat is een prima idee! Want print is nog steeds het beste instrument om mensen die niet naar je op zoek zijn, te binden. Als je er tenminste voor zorgt dat je door kijken kunt begrijpen. Want lezen is zó….duh! Deze snelgids voor beginnende leraren helpt starters op weg met gedegen adviezen en handige tips en laat meteen zien waarom het zinvol is om lid te zijn van de AOb. Verschenen april 2015. Bekijk het gidsje in pdf.

 

 

Pensioen: special interest bijlage bij het Onderwijsblad

Wie weet nog hoe het met zijn pensioen is gesteld nu de stelselwijzigingen je om de oren vliegen? De Algemene Onderwijsbond vroeg Bindkracht12 een pensioenspecial te maken zodat de 86.000 leden weer helemaal up-to-date aan 2015 kunnen beginnen. En dat was twee keer goed geadresseerd, want Marjan Agerbeek ontwikkelt en produceert niet alleen media, maar verzorgt ook personal finance content in het kader van haar bedrijf Moneypenny Producties. Pensioen verscheen in december 2014. Bekijk het blad in pdf.

 

 

 

Nieuw concept en bladformule voor Start Foundation

Op basis van een eerder uitgebracht advies heeft Marjan Agerbeek een nieuwe strategie en bladformule voor het relatiemagazine van Start Foundation ontwikkeld.

Baanbreker nr. 1 2015

Dat heeft geresulteerd in een compleet nieuw magazine met de titel Baanbreker, dat beoogt ondernemers te inspireren banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Van puur relatiemagazine naar instrument dat de doelstelling van de organisatie helpt realiseren. Bekijk het blad in pdf.

Het nulnummer verscheen in december 2014. In 2015 zal Marjan Agerbeek als bladmanager het kwartaalblad blijven produceren.

 

Advies Start Foundation

Start Foundation, een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, heeft Marjan Agerbeek gevraagd het relatiemagazine S magazine door te lichten en advies uit te brengen over verbetering van de impact van het blad.

 

 

 

 

Onderzoek en advies Raad voor de rechtspraak

In de eerste maanden van 2014 heeft Marjan Agerbeek kwalitatief en kwantitatief lezersonderzoek gedaan voor de Raad voor de rechtspraak, in samenwerking met een partner. Het nieuwe relatiemagazine Rechtspraak was na een jaar aan een evaluatie toe. Op basis van het onderzoek heeft Agerbeek aanbevelingen opgesteld, waarmee de redactie aan de slag is gegaan. Dat resulteerde in een afsluitende bijeenkomst onder haar voorzitterschap, waarin de bladformule werd aangepast.

 

Bladenmonitor omgezet naar lezersonderzoek op maat

logo_BM_liggend[zeerklein]Marjan Agerbeek heeft in 2014 de Bladenmonitor (een kant-en-klaar online lezersonderzoek) omgezet naar Lezersonderzoek op maat. Klanten willen steeds vaker kwalitatief lezersonderzoek of een combinatie van kwalitatief en kwantitatief, vanwege de lage respons op enquêtes. Door samenwerking met gespecialiseerde partners kan Beter Blaadje nu alle soorten lezersonderzoek verzorgen, dus zowel kwalitatief (bij voorbeeld individuele of groepsgewijze interviews), kwantitatief (enquêtes) of een combinatie daarvan (telefonische interviews in grote aantallen).

 

Hoofdredactie KASSA

Marjan Agerbeek is vier jaar lang interim hoofdredacteur geweest van Kassa magazine, het blad behorende bij het VARA programma Kassa. Voorjaar 2014 is het blad gestopt, zoals zoveel tijdschriften was het niet langer rendabel te maken.

 

 

Nieuw concept en bladformule O en G

In de tweede helft van 2013 heeft Marjan Agerbeek voor Uitgeverij BPM Medica het redactionele concept van het vakblad Onderwijs en gezondheidszorg vernieuwd en een nieuwe bladformule geschreven. Daarna heeft zij de productie van een dummy begeleid.

 

 

 

 

 

Nieuw tijdschrift 2 voor 12

Vanuit de gedachte dat televisieprogramma’s cross mediale merken moeten worden heeft Marjan Agerbeek in 2012/13 een tijdschrift bedacht rond het VARA programma 2 voor 12. Op verzoek van de VARA en in samenwerking met de redactie van 2 voor 12 is het concept in diverse rondes uitgewerkt en getest. Helaas heeft het nieuwe concept het levenslicht nog niet gezien, want de bezuinigingen op de publieke omroep hebben de (financiële) ruimte voor nieuwe initiatieven enorm beperkt.

 

Advies relatiemagazine Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak vroeg zich af of het in tijden van digitalisering zinvol is om een relatiemagazine op te zetten. Marjan Agerbeek verzamelde onderzoeksgegevens over relatiemagazines, zette de kosten op een rij, deed een voorzet voor de eventuele inhoud, en interviewde een aantal potentïële lezers over hun informatiebehoefte. Op basis van het rapport, dat begin mei 2012 werd opgeleverd,  heeft de Raad besloten een relatiemagazine te starten. Het eerste nummer verscheen januari 2013.

PassageNIEUW 001

 

Begeleiding vernieuwing Motief

Motief is het relatiemagazine van de vereniging Passage. De redactie vond dat het blad na vele jaren toe was aan een opfrisbeurt en vroeg Marjan Agerbeek dit proces te begeleiden. Dat begon met het opnieuw positioneren van het blad binnen de vereniging. Een nieuwe titel was het meest opvallende gevolg: Passage magazine. Vervolgens is ze met de redactie aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuwe bladformule en met een restyling. Het eerste nummer van Passage magazine is in april 2012 verschenen.

 

Projectmanagement Nieuwsredactie Raad voor de Rechtspraak

Logo_rechtspraakIn het laatste kwartaal van 2011 heeft Marjan Agerbeek een vierkoppige nieuwsredactie opgezet bij de Raad voor de rechtspraak. De nieuwsredactie moet ervoor zorgen dat belangrijke standpunten, gebeurtenissen en debatten binnen de raad en de rechtspraak beter over het voetlicht worden gebracht bij burgers en professionals, via rechtspraak.nl, het intranet en nieuwsbrieven. Agerbeek heeft als kwartiermaker eerst een tijdelijke redactie opgezet, vervolgens geschikte redacteuren gezocht en aangenomen en een redactionele werkwijze ontwikkeld die de redacteuren een goede uitgangspositie geeft voor samenwerking met medewerkers bij de raad en de gerechten. Ook heeft zij verbeteringen aangebracht in de nieuwsvoorziening op rechtspraak.nl en heeft zij nieuwsbrieven opgezet voor belangstellenden. Op 12 januari 2012 is de afsluiting van het project gevierd tijdens het tienjarig bestaan van de Raad voor de rechtspraak.

Onderzoek ‘Kansen voor onderzoeksjournalistiek’

In de eerste helft van 2011 heeft Marjan Agerbeek onderzoek gedaan op 24 redacties (kranten,vvojlogo_rood tijdschriften en audiovisuele media) in Nederland en Vlaanderen naar de vraag hoe onderzoeksjournalistiek het beste gestimuleerd kan worden. Het rapport, onder de titel ‘Een nieuwe impuls voor onderzoeksjournalistiek -Kansen voor onderzoeksjournalistiek bij media in Nederland en Vlaanderen’ is op 1 mei opgeleverd aan opdrachtgever Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

 

Onderzoek ‘Webwinkel ja of nee’

In de zomer van 2010 heeft Marjan Agerbeek in opdracht van een vereniging oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid een boekenwebwinkel op te zetten. Het betrof het in kaart brengen van mogelijkheden, belemmeringen, organisatorische consequenties, globale kosten en eventuele opbrengsten.

Vernieuwing tijdschrift Kassarestyling-kassa-2012-001

Na een analyse van het blad en de doelgroep heeft Marjan Agerbeek een nieuwe bladformule ontwikkeld voor KASSA, het tweemaandelijks verschijnende consumententijdschrift van de VARA dat hoort bij het tv-programma KASSA (toen gepresenteerd door Felix Meurders, nu door Brecht van Hulten). Vervolgens heeft zij als interim hoofdredacteur leiding gegeven aan het vernieuwingsproces. Op 20 juli 2010 verscheen het eerste nummer van de nieuwe KASSA.

onderwijsbladOnderzoek ‘Hoe meer advertentie-inkomsten?’

Marjan Agerbeek heeft begin 2010 in opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden meer advertentie-inkomsten te verwerven. Het onderzoek betrof de acquisitie van advertenties in het Onderwijsblad, en de eventuele uitbouw van advertentiemogelijkheden online, in nieuwsbrieven en vacaturebanken. De opdrachtgever heeft op basis van het rapport besloten met een nieuw acquisitiebureau in zee te gaan.

 

 

Onderzoek ‘Hoe dit tijdschrift te verbeteren?’

De Beter Blaadje Lezersmonitor mag sinds de start in november 2009 op de belangstelling van diverse media rekenen en is verschillende malen uitgevoerd, ondermeer voor Villamedia en KASSA magazine (Vara).

Vernieuwing Eigen Huis Magazinecover 223 vragen over kopen huis

EHMnieuwmeiIn 2009 heeft Marjan Agerbeek als hoofdredacteur leiding gegeven aan de vernieuwing van het Eigen Huis Magazine (Vereniging Eigen Huis). Het ging vooral om inhoudelijke aanpassingen; het blad was niet lang geleden al gerestyled. Er zijn diverse nieuwe rubrieken gekomen, vooral gericht op mensen die ‘gewoon’ wonen en niet bezig zijn met het kopen of verkopen van hun huis. De navigatie is verhelderd en toegespitst op de kerntaken van de vereniging. De vormgeving is wat rustiger geworden en er is meer aandacht gekomen voor beeld. De lezers hebben deze aanpassingen gewaardeerd. Uit panelonderzoek van de vereniging blijkt dat de cover Eigen Huis Srcover-veh-energiespecial-001lezerstevredenheid significant is gestegen.

Agerbeek was als uitgever en hoofdredacteur ook verantwoordelijk voor een bijzondere special van Eigen Huis Magazine over energie. De special verscheen in een oplage cover Eigen Huis Verkopenvan vier miljoen exemplaren en is gratis bij alle huiseigenaren in Nederland bezorgd. Daarnaast ontwikkelde zij de bladconcepten Eigen Huis Senior en Eigen Huis Verkopen en het boekconcept 223 vragen over het kopen van een huis.

 

Vernieuwing Consumentengids

consumentegids-cover-001In 2007 heeft Marjan Agerbeek als hoofdredacteur de Consumentengids ingrijpend vConsumentengidsAUTOernieuwd. Zowel de vormgeving als de inhoud gingen op de schop. De lezers moesten even wennen aan de ‘extreme make over’ , maar reageerden positief.  Het aantal opzeggers liep zelfs fli
nk terug. Meer in NRC Handelsblad.

Marjan Agerbeek heeft bij de Consumentenbond ook een nieuw concept ontwikkeld voor de jaarlijkse Autogids. Het werd een special van de Consumentengids, die in een oplage van 40.000 gratis wordt verspreid onder belangstellende leden van de bond.

Vernieuwing HBO Journaal

De vernieuwing vond plaats in 1990 en was bedoeld om docenten meer in het blad te interesseren. Cover restyling HBO Journaal

Boekconcepten

cover 223 vragen over kopen huis223 Vragen over het kopen van een huis, uitgave van de Vereniging Eigen Huis (2009)

 

 

 

 

cover Vrouw NuVrouw nu, Trouw-dossier, uitgeverij Rainbow Pocketboeken (2001)

 

 

 

 

Cover Kleine Keuzegids Middelbare ScholenKleine Keuzegids voor het voortgezet onderwijs, uitgeverij Elsevier  Bedrijfsinformatie (2001)

 

 

 

 

Cover Keuzegids middelbare scholenKeuzegids Middelbare Scholen, verschenen in 1998, 1999 en 2000 bij Uitgeverij Kerckebosch

 

 

 

 

cover Chronische SpijbelaarsChronische Spijbelaars; De grenzen van de leerplicht, uitgeverij De Bezige Bij (1997) Het boek is als e-book opnieuw verkrijgbaar bij uitgeverij Fosfor

 

 

 

 

Cover Dank je de KoekoekDank je De Koekoek- De geschiedenis van de Vogelenbuurt, uitgave ter gelegenheid van het tiende Vredesfeest in de Utrechtse Vogelenbuurt (1991)